Danas je Sveta Petka – zavetni dan u Resniku

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetu Paraskevu, u narodu poznatiji praznik pod imenom Trnova Petka.


Sveta Petka Trnova je bila rodom iz Rima, poticala je iz hrišćanske porodice i živela je u 2. veku posle Hrista. Nakon smrti roditelja, imanje je razdelila siromašnima i zamonašila se. Propovedala je zabranjenu Hristovu veru i zato je bila optužena caru a iscelivši i samog cara, koji se krstio, nastavila je da misionari u drugim krajevima. Zbog propovedanja hrišćanske vere zatvarana je, silno je mučena i na kraju je posečena mačem, po naređenju kneza Tarasija oko 140. godine.Njene mošti, prema svedočenju žitija, bile su sahranjene u mestu Trnovu, pa otuda naziv Trnova Petka. Kasnije su prenete u Carigrad.


Praznik Trnove Petke se veoma poštuje u srpskom narodu, a danas je zavetni dan u Resniku.