Projekat: ,,Žene na selu, snaga i perspektive“ Soko Info doo

JUN:
1. Životna priča Vesne Lovrić, 1. deo

2. Životna priča Vesne Lovrić 2. deo

Životna priča Vesne Lovrić 2. deo

3. Životna priča Vesne Lovrić 3. deo

Vesna Lovrić – ,,Životna priča“ 3. deo

4. Hacijenda ,,Gane“ 1. deo

Hacijenda ,,Gane“ 1. deo

5. Hacijenda ,,Gane“ 2. deo

Hacijenda ,,Gane“ 2. deo

6. ,,Žene na selu“ – Gordana Radivojević

7. Suzana Topalović – Životna priča

8. Seosko turističko domaćinstvo Suzane Topalović

Seosko turističko domaćinstvo Suzane Topalović

JUL:
1. ,,Sokobanjski animatori“ – Marina Stanković Lazarević

2. ,,Šarena lica Sokobanje“ – Bojana Đokić Milošević

3. Jelena Radovanovioć – ,,Život u Mužincu“

4. Violeta Tomić – ,,Tomićeva koliba“

5. Milica Đorđević – ,,Sela u blizini turističkih centara“

6. Miljana Bibić – ,,Treće zanimanje“