„Zdravosfera“

Sokoportal pokreće medijske sadržaje koji će doprineti povećanju stope nataliteta u Sokobanji, pospešivanju rađanja, kvalitetnijoj informisanosti o pronatalitetnim merama države …