Danas je Sveti Prokopije

Sveti velikomučenik Prokopije, hrišćanski svetitelj iz 4. veka. rođen je u Jerusalimu. Bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana u vreme progona hrišćana. Na putu za Aleksandriju na zadatku da sa odredom vojske progoni hrišćane ukazao mu se krst i on se okrenuo protiv cara i bacio mac. Posle velikih mučenja bačen je u tamnicu, i posečen u Kesariji Palestinskoj na danasnji dan 303. godine.

U Nišu je pre Nemanjića postojao manastir Svetog Prokopija, gde se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kad su Turci zauzeli Niš, preneta u Prokuplje, koje je i dobilo ime po ovom mučeniku.


Smatra se da je na dan Svetog Prokopija dobro venčavati se jer se ovaj svetac smatra zaštitnikom mladenaca i čuvarem dece.