PROCENA ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA

Štab za vanredne situacije opštine Sokobanja je obrazovao komisije za procenu štete nastale usled obilnih padavana i poplava. Komisija za procenu štete na poljoprivrednim kulturama, utvrdiće štetu, a svi podaci dobijeni sa terena biće razmatrani i prosleđeni Sektoru za vanredne situacije i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Sokobanja, na čijim su parcelama poljoprivredne kulture pretrpele štetu usled obilnih padavaina mogu da do petka 23. juna na pisarnici Opštinske uprave opštine Sokobanja podnesu zahtev za utvrđivanje štete, saznajemo od zamenika predsednika opštine Sokobanja, Vladimira Milovanovića.

Neophodno je poneti ličnu kartu i dostaviti sledeće podatke: broj telefona, broj porodičnog gazdinstva, aktivni status poljoprivrednog gazdinstva i broj ugrožene parcele. Takodje, potrebno je dostaviti i podatke o poljoprivrednim kulturama na ugroženim parcelama.

Štab za vanredne situacije pored Komisije za procenu štete na poljoprivrednim kulturama , obrazovao je i Komisiju za procenu štete na kišnoj i fekalnoj kanalizaciji, Komisiju za procenu štete na saobraćajnoj infrastrukturi kao i Komisiju za procenu štete na stambenim i drugim objektima.