Nova oprema Javnog komunalnog preduzeća ,,Napredak“

Uz novu radnu snagu i novu opremu radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže Javnog komunalnog preduzeća ,,Napredak“ biće brži i efikasnijiu, rekla je direktorka, Ana Veljković za naš program. U poslednje dve godine Javno komunalno preduzeće ,,Napredak“ intenzivno je radilo na obnavljanju opreme koja se koristi pri rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže.

Deo opreme koji nije obnovljen popravljen je i servisiran, a sve u cilju efikasnijeg, bržeg i urednijeg izvodjenja radova. Vibro ploča, vibro žaba i hilti mašine i mali rovokopač, koji su nabavljeni doprineće da radovi budu završeni u kraćem roku. Zahvaljujući pažljivijem sagledavanju finansijske strane poslovanja, prema rečima direktorke, Ane Veljković izdvojena su sredstva za upošljavanje dodatnog broja mladih i sposobnih radnika, preko agencije. Kupljene su i čistilice za mermerno šetalište i male parkovske površine, a one koje se koriste za čišćenje ulica i koje nisu bile u funkciji su popravljene u cilju bolje higijene grada.