,,Preduzetništvo za žene sa sela“

Osnažene žene imaju potencijal da postanu vitalni pokretači ekonomije i svojih zajednica, tako što prateći svoje ideje i snove one, jednom rečju, postaju preduzetnice svog života a time stvaraju prilike za kvalitetniji život, sebi i svojoj porodici. U tom duhu, organizacija CDOP – ,,Centar za društveno odgovorno preduzetništvo“ čije je sedište u Vrmdži, organizuje radionicu ,,Preduzetništvo za žene sa sela”.

Radionica je namenjena svim ženama sa sela, povratnicama i etničkim manjinama do 40 godina starosti koje imaju ili žele da realizuju neku svoju ideju u sesokom okruženju a nisu sigurne u potpunosti kako da to urade i značilo bi im da se upoznaju sa praktičnim i stvarnim primerima iz njihovog okruženja kao i mogućnostima koje su trenutno aktuelne i raspoložive na ruralu.

Sve učesnice ove radionice, nakon njenog završetka imaće mogućnost da se besplatno prijave na Mentorski program u trajanju do 6 meseci gde će biti u mogućnosti da rade sa najvećim stručnjacima iz oblasti ruralnog preduzetništva. Imaće mogućnost i da dobiju besplatni pristup do 6 meseci onlajn kursevima iz oblasti preduzetništva i digitalne pismenosti.


Ukoliko žele, učesnice mogu da postanu članice Mreže Jezgro i tako dobiju pristup dodatnim resusrima i kontakima.
Radionicu vodi Dragana Tomić Pilipović, predsednica CDOP-a, žena sa više od 25 godina iskustva u razvoju organizacija i pojedinaca. U svetu je prepoznata kao inovator socijalnih promena u ruralnim zajednicama. Pokrenula je Rural HUB u selu Vrmdža, sa ciljem osnaživanja sela kroz socijalnu ekonomiju i preduzetništvo. Sve informacije o ovom projektu i radionicama mogu se naći na fb profilu Mreža Jezgro.