Uspešno realizovana prva faza primarne selekcije otpada u Sokobanji

Proces pokretanja primarne selekcije otpada u Sokobanji se odvija prema planu. Kako nam je rekla direktorka JKP ,,Napredak“, Ana Veljković, prva faza primarne selekcije otpada je uspešno realizovana.

Napravljen je plan postavljanja reciklažnih kontejnera i zaključen je veći broj ugovora sa privatnim preduzetnicima o primarnoj selekciji ambalažnog otpada, prevashodno kartona. Pripremljena je četvrta isporuka baliranog kartona i pet ambalaže, a biće intenzivirano postavljanje žičanih kontejnera koje gradjani radije koriste za odvajanje plastične ambalaže.

Početkom školske godine Javno komunalno preduzeće će u saradnji sa Osnovnom školom ,,Mitropolit Mihailo“ i Srednjom školom ,,Branislav Nušić“ nastaviti rad na edukaciji učenika u oblasti primarne selekcije otpada.