Uspon na Atos – Akcija na Hilandaru u suorganizaciji PK ,,Ozren“

Planinarski klub ,,Ozren“ nakon inostrane planinarske akcije u Bugarskoj planira sredinom avgusta još jednu na Hilandaru. Klub će biti suorganizator, a akcija nije hodočasnička, iako ima kulturni značaj, već planinarska i predvidja uspon na Atos koji je na 2 600 metara nadmorske visine.

Akcija, prema rečima Dragana Kneževića iz Planinarskog kluba ,,Ozren“ objedinjuje kulturni i planinarski doživljaj za sve prijavljene planinare.