Zvanična poseta delegata Ženske mreže i Nacionalnog saveta Roma

Predsednik opštine Sokobanja, Miodrag Nikolić, održao je sastanak sa predsednicom Ženske mreže Srbije u Nišu, Tatjanom Milenković, podpredsednikom Nacionalnog saveta Roma, Igorom Paunovićem i njihovim timom u vezi buduće saradnje i aktivnostima na teritoriji opštine Sokobanja.

Tokom zvanične posete delegati su obišli teren, razmatrali socijalna pitanja, kao i pitanja iz oblasti ekologije, obrazovanja i kulture. Zakljucili su da je stanje u Sokobanji pozitivnije u odnosu na mnoge zajednice koje su obišli, ali i da ima prostora za unapredjenje kvaliteta života kategorija koje su razmatrane.

Tatjana Milenković je istakla da je ideja da se u rad organizacije, čiji je cilj osnaživanje žena uključe i udruženja gradjana i ostale zainteresovane organizacije kako bi se formirala baza za buduću saradnju. Tendencija Ženske mreže Srbije jeste da postane krovna organizacija koja će biti podrška ženama da unaprede svoje znanje, iskustvo i položaj u društvu, što bi znatno olakšalo put ženama da uz odgovaranje svojim redovnim porodičnim izazovima i zadacima, unaprede svoj obrazovni, profesionalni i kulturni nivo života.