Danas je Sveti Simeon – zavetni dan u Šarbanovcu

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Simeona jurodivog i Svetog Jovana.

Ovi sveci potiču iz grada Edese u Mesopotamiji. Bili su Sirijci i živeli u Edesi. Obojica potiču iz bogatih porodica. Pri povratku sa hodočašća odlucili su da napuste svetovni zivot i да se zamonase. Sveti Simeon je odabrao za sebe težak put, da bude lud Hrista radi.  Proveo je život glumeći ludu, spasavajući mnoge duše od greha dok istovremeno skrivaše svoju pobožnost naizgled nerazumnim ponašanjem. Često je bio žrtva uvreda, maltretiranja i prebijanja, ali uprkos tome, učinio je mnoga dobra dela. Preminuo je 570. godine, a Jovan, koji je ostao u pustinji, uskoro je takođe preminuo. Tek nakon smrti Svetog Simeona saznalo se za njegov tajni život. Sveti Simeon је zavetni dan u Šarbanovcu.