Категоризација угоститељских објеката

Из локалне самоуправе позивају сва физичка лица која пружају услуге смештаја у некатегорисаном објекту, као што су кућа, апартман, соба, сеоско домаћинство и др. да се у што краћем року обрате јединици локалне смаоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај. Законом о угоститељству прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја да изврши категоризацију својих објеката. Захтев за категоризацију се подноси преко еТурист-а.

У супротном лица која не поступају у складу са наведеним законом су прекршајно одговорна, а казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.

За све додатне информације и пружање стручне помоћи Општина Сокобања стоји на располагању а детаљније информације се могу наћи на званичном сајту Општине.