Sednica skupštine Lokalne akcione grupe ,,Rtanj“

Sednica Skupštine Lokalne akcione grupe ,,Rtanj“ održana je prošle nedelje. Težište konstruktivne diskusije, predloga i odluka bilo je usmereno na važnu aktivnost – „Sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla – Rtanjski med“. Takođe, predviđene su i aktivnosti animacije korisnika projekta i promocije projekta, kao i edukacije proizvođača Rtanjskog meda.

Ovaj projekat realizuje LAG RTANJ zajedno sa udruženjima pčelara i uz podršku opština Boljevac i Sokobanja.U svečanom delu sednice Skupštine u ime Udruženja pčelara „Rtanjsko-Kučajska pčela, organik Bukovo“ Valakonje – Boljevac, predsednik Velimir Kotujić uručio je Slaviši Krstiću predsedniku LAG RTANJ, „Specijalno priznanje“ za doprinos u razvoju pčelarstva, Udruženja i promociji Rtanjskog meda u opštini Boljevac.