NOVE ELEKTRIČNE ČISTILICE ZA MERMERNO ŠETALIŠTE

Javno komunalno preduzeće ,,Napredak” obnovilo je mehanizaciju čistilicama za mermermerno šetalište.

Opština Sokobanja već dve godine radi na obnavljanju mehanizacije u JKP ,,Napredak”. U proteklom periodu kupljene su dve smećare i dostavna vozila, a u planu je kupovina kanal džeta za čišćenje kanalizacije, dok je JKP ,,Napredak” iz svojih sredstava kupilo dve električne čistilice. Reč je o multifunkcionalnim mašinama za čišćenje mermernog šetališta, koje imaju više opcija. One omogućuju rad bez buke, električne su pa se uklapaju u ekološke standarde, a osim čišćenja mermera, omogućavaju i pražnjenja kanti za otpatke, pranje i dezinfekciju ulica i lakše manevrisanje ostalim vrstama otpada, saznajemo od predsednika opštine Sokobanja Miodraga Nikolića, koji je prisustvovao jučerašnjoj prezentaciji ovih mašina u centru Sokobanje i direktorke JKP ,,Napredak”, Ane Veljković.