ГРАЂАНЕ СОКОБАЊЕ ОЧЕКУЈУ ВЕЋИ РАЧУНИ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Јавно комунално предузеће „Напредак” је подигло цене својих услуга па грађане ускоро очекују повећани износи на рачунима.

На последњој седници СО Сокобања одборници су усвојили и предлоге о повећању цена услуга ЈКП „Напредак”. Измењене су цене паркинга и давања техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу уз образложење да је дошло до раста стопе инфлације, повећања цена минималне зараде, као и повећања трошкова пословања. Повећане су и цене погребних услуга из истих разлога, као и због званичних података КОМДЕЛ-а по којима већина комуналних предузећа у овој области има веће расходе од прихода и остварује губитке. Такође, повећане су и цене услуга возила и одлагања смећа на депонију а на основу повећања цена енергената, трошкова одржавања депоније, одржавања прилазног пута депоније, трошкова одржавања возила и цена резервних делова.