TOPLA VODA U BAZENIMA AKVA PARKA

Bušotina IB4 na Podini je urađena 1981.g., kao produkt istraživanja za iznalaženje hladne vode za vodosnabdevanje Sokobanje. Pronađena je topla sumporna voda, bušotina je zaboravljena, a sumpornu vodu su ljudi samoinicijativno koristili za lečenje kožnih bolesti. Sve do danas. Na inicijativu loklane samouprave, odnosno, predsednika opštine Sokobanja Miodraga Nikolića i zamenika Vladimira Milovanovića započet je projekat revitalizacije bušotine, izdvajanja sumpora i prečišćavanja vode i uvođenja u vodosistem akvaparka ,,Podina”. Projekat je ovih dana završen i akvapark ovu kupališnu sezonu počinje sa toplom vodom u bazenima. Izvođač radova je firma ,,E.W.E. ECOSYSTEMS,, d.o.o. iz Beograda a projektanat firma ,,Hidroalfa” iz Sokobanje, vlasnika Zorana Milosavljevića koji je istakao značaj ovog projekta za akvaparka ,,Podina,“ ali pre svega za vodosnabdevanje Sokobanje.

Stevan Šarčević koji je radio nadzor nad elaboratom o eksploataciji bušotine IB4 je na ovom projektu od 2008. godine kada su urađena prva ispitivanja koja su pokazala da je moguće ovu vodu pretvoriti u pitku vodu i koristiti i za budući akvapark i za vodosnabdevanje Sokobanje. Danas, 15 godina kasnije, projekat je završen, primenjena su nova savremene rešenja, ostvarene su ogromne uštede, izdvojen je sumpor iz vode, ispoštovani su svi hemijski i zdravstveni parametri i dobijena je izuzetno zdrava i ispravna voda za piće i topla voda za bazene. Hemijske analize vode su rađene u beogradskoj i zaječarskoj laboratoriji, temperatura vode na samoj bušotini je 24,3 stepena posle celog tretmana temperatura vode koja ulazi u akvapark je 23,6 stepeni istakao je Šarčević.

Saradnici na ovom projketu su bili ,,DINOTEC,, nemačka firma koja je radila sistem za prečišćavanje vode i ,,MESER,, koji je bio zadužen za degazatorsku jedinicu, odnosno za izdvajanje gasa iz vode. Ugrađeni su kvalitetni uređaji ekološki i ekonomski isplativi, izjavila je Biljana Radivojević ispred ,,DINOTEKA SRBIJA„.

Prva benefit od ovog projekta je što se za punjenje bazena neće više koristiti voda iz sistema za vodosnabdevanje Sokobanje već iz ove bušotine, što će znatno uticati na količinu vode u sistemu u letnjim mesecima i na pritisak vode u visokim zonama koje su do sada bile kritične i često ostajale bez vode. Druga benefit je topla voda u bazenima za kupanje, najpre za dečji bazen koji je do sada imao najhladniju vodu jer je najmanje kubikaže a najčešće se filtrirao, ali i za sve ostale. Sledeći korak je priključenje na vodosistem Sokobanje i ubacivanje prečišćene i ohlađene vode u vodovodnu mrežu što će značajno doprineti boljoj vodosnabdevenosti Sokobanje pogotovu u sezoni.