PRELIMINARNI REZULTATI МALE MATURE 25. JUNA

Osnovci su u sredu 21.juna počeli sa polaganjem male mature za upis u srednje škole za školsku 2023/24. godin

u. Prvog dana su polagali test znanja iz maternjeg jezika, juče test iz matematike, a danas polažu test znanja iz jednog predmeta po izboru što je ove godine prvi put. Najviše đaka opredelilo se za biologiju, zatim za geografiju, istoriju, hemiju i fiziku. Učenici mogu da dobiju ukupno 40 poena na ova tri testa, iz maternjeg jezika – 14 poena, iz matematike takođe 14 poena, a na izabranom testu 12 poena. Preliminarni rezultati male mature stižu već 25. juna, do 8 časova ujutru, na sajtu Moja srednja škola. Tada roditelji imaju mogućnost prvostepenog prigovora komisiji ukoliko misle da neki zadatak nije vrednovan kako treba i to mogu da urade elektronskim putem.

Rezultati mogu da se vide i neposredno u školama u ponedeljak 26. juna, a konačni rezultati će biti objavljeni 28. juna. Tek potom, učenici popunjavaju liste želja koje imaju 20 mogućnosti. Važno je istaći da se liste želja popunjavaju prema obrazovnim profilima, odnosno smerovima, a ne prema školama. 3. jula već ide raspodela po školama. Pravilnikom je definisano da učenik koji ukupno ima manje od 50 poena iz škole i sa završnog ispita, ne može da upiše četvorogodišnju srednju školu, odnosno, može da upiše jedino trogodišnju srednju školu.