ZAŠTITA I OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE U SOKOBANJI

Opština Sokobanja sprovodi niz projekata i mera u cilju zaštite životne sredine.

Kako bi doprinela zaštiti i očuvanju životne sredine, a time unapredjenju kvaliteta života gradjana, loklana samouprava ulaže u opremu Javnog komunalnog preduzeža „Napredak“. Opština je komunalnom preduzeću obezbedila prošle godine dve smećare i čistilicu, a obnovljeni su i svi kontejneri na teritoriji opštine. Ove godine se planira kupovina kanal džeta – opreme za čišćenje kanalizacione mreže, dve električne čistilice za čišćenje mermera, a opština će obezbediti opremu za održavanje izletišta, zelenih površina i parkova Javnom preduzeću „Zelenilo“, saznajemo od predsednika opštine Miodraga Nikolića. Radi se intenzivno i na sanaciji divljih deponija, a pored kupovine opreme, neophodno je raditi na podizanju svesti gradjana, ocenio je Nikolić. Sa reciklažom se ponovo počelo nakon neuspelog pokušaja pre par godina. Nastaviće se sa razvojem reciklažnog dvorišta i kupovinom neophodne opreme. Do kraja godine biće završena i dokumentacija za izradu postrojenja za otpadne vode, a prvi radovi se očekuju sledeće godine.