ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 1.јуна расписало још један јавни позив – за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса за 2023. годину.
Рок за подношење захтева је од до 17. јула.
Овим позивом опредељена су средства за врсте и расе, односно сојеве: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, липицанер, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, баљуша, влашићка, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска овца), чоканска цигаја, баура, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.
Захтеви се подносе до 17. јула преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.