PROBA DRŽAVNE MATURE ODRŽANA U SMANJENOM OBIMU

Proba državne mature koja je bila zakazana još prošle godine i planirano je da bude održana od 31. maja do 2. juna, održana je juče, u smanjenom obimu.

Održan je samo test znanja srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika. Probni testovi znanja matematike i kombinovani test koji su bili planirani za 1. i 2. jun neće biti održani rekla je direktorka SŠ “Branislav Nušić” Ana Milićević, vodeći se instrukcijama iz Ministarstva prosvete. Planirano je bilo da se državna matura uvede 2024. godine i da je polažu učenici na kraju srednje škole, ali je Ministarstvo prosvete nedavno predložilo da se odloži za dve godine. Umesto 2024, kako je planirano, plan je da se polaže 2026. godine, a prvi bi na test izašli učenici koji sada idu u prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola.