DIJAGNOSTIČKE METODE U SPECIJALNOJ BOLNICI „SOKOBANJA“

U Specijalnoj bolnici „Sokobanja“ primenjuje se najsavremenije pulmološke dijagnostičke i terapijske procedure. O dijagnostici i terapiji razgovarali smo sa pomoćnikom direktora, dr Draganom Stanojevićem, pneumoftiziologom.

Neinvazvna mehanička ventilacija je tokom pandemije spasila više desetina pacijenata koji su prošli kroz ovu bolnicu. Paket dijagnostičkih procedura ove bolnice možemo podeliti na neinvazivne i invazivne, kako kod odraslih, tako i kod dece. Neinvanzivne procedure podrazumevaju funkcionalnu dijagnostiku, koja je ključna kod postkovid pacijenata. Pomoću ovih dijagnostičkih metoda se utvrdjuje stepen oštećenja pluća. Pored radiografske dijagnostike, jedna od bitnijih je laboratorijska, ali i alergološka koja dopunjuje bazične respiratirne dijagnostičke procedure. Invazivne metode podrazumevaju one kojima se uzimaju uzorci za patohistološku potvrdu bolesti. Specijalna bolnica „Sokobanja“ se već duže bavi bronhoskopijom kojom se dokazuju tumori pluća i plućne maramice. Rade se dijagnostika i terapija pleuralnih izliva.


Cilj Specijalnie bolnice „Sokobanja“ jeste da se paket ovih procedura proširi, kao i da se uključi veći broj lekara koji se bavi ovom vrstom dijagnostike.