JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA

Општинско веће општине Сокобања упутило је

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, предузећа, установе, месне заједнице, друштвене организације, удружења грађана и друга лица са подручја општине Сокобања, да поднесу иницијативу за доделу јавних признања.
Иницијатива се може поднети у периоду од 20. до 30.маја,
Општинском већу општине Сокобања, поштом или на е-mail transparentnost@opstinasokobanja.com.
Иницијатива за доделу похвалнице, која се односи на ђаке генерације основне и средње школе може се поднети најкасније до 15.јуна, на исти начин. Иницијатива мора бити образложена.