PREDAJA ORUŽJA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOBANJA

Građani Republike Srbije mogu da predaju svoje neregistrovano oružje u svim policijskim stanicama širom zemlje svakog radnog dana od 7 do 19h, do 8. juna.

Oružje se može predati bez davanja ličnih podataka. Predaju se sve kategorije oružja, njihovi delovi i municija. Takođe, mogu da se predaju i eksplozivne naprave i sredstva, kao što su bombe. Građani mogu i da kontaktiraju policijsku stanicu i zatraže da stručna lica dođu na adresu na kojoj se oružje nalazi kako bi ga preuzela na adekvatan način. Ovo je posebno važno ukoliko građani poseduju eksplozivne naprave, bombe i eksplozivnu municiju. Takođe se može predati i registrovano oružje ukoliko to građani žele.

Građanima koji predaju svoje neregistrovano oružje neće biti izrečena bilo kakva kaznena mera. Dodatno, pitanja o poreklu oružja neće biti postavljena.

Ukoliko građani nisu sigurni koji je bezbedan način za prenos oružja ili eksplozivnih naprava, najbolje je da pozovu policijsku stanicu koja će poslati stručna lica koja će oružje preuzeti.

Predajom oružja se doprinosi većoj bezbednosti zajednice u kojoj živimo i njenih građana. Takođe, smanjuje se rizik od nastanka posledica koje držanje neregistrovanog oružja nosi sa sobom, rekao je za naš program komandir Policijske stanice u Sokobanji, kapetan policije, Dejan Mokricki.

Na teritoriji nadležnosti Policijske uprave u Zaječaru u periodu od 8. do 15. maja, ukupno je predato oko 400 komada raznog oružja, 10000 komada municije različitog kalibra i 80 komada minsko-eksplozivnih sredstava.