RADOVI – JKP „NAPREDAK“

Javno komunalno preduzeće “Napredak” nastavlja sa radovima koji su predvidjeni planom i programom Opštine Sokobanja. Reč je o radovima na vodovodnoj kanalizacinoj mreži kao i uredjenju i gradskoj higijeni.


Nakon završetka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Milutina Pejovića i radova u Ozrenskoj ulici, krenuće se sa radovima na rekonstrukciji kanalizacione mreže u jednom delu veze za ulicu Ace Dinića i radovima na vodovodnoj mreži u Sportskoj ulici – od Beogradske do Vuka Karadžića. U gornjem delu Sportske ulice radiće se rekonstrukcija vodovodne mreže, a u donjem delu će se raditi nova vodovodna mreža. Što se higijene tiče, radi se na svakodnevnom pranju ulica i mermera i redovnom čišćenju čistilicom.