СТОЧАРСТВО У СОКОБАЊСКОЈ ОПШТИНИ

Секретар за сточарство Привредне коморе Србије, Ненад Будимовић, је говоривши o стању у сточарству на отвореној седници Привредне коморе Србије и регионалне привредне коморе истакао да је Сокобања препозната као регион са великим потенцијалом за узгој оваца и коза. Да Сокобања има потенцијал за развој ових грана сточарства, али и говедарство, каже и помоћник председника Општине Сокобања за пољопривреду, Горан Дудић и додаје да имамо доста пашњака који још увек могу да се искористе и да је крајње време за употребу јер већ почиње обрастање, а касније их трсити је нерентабилно. Ипак и поред потенцијала, заинтересованост за сточарство је слаба због цене коју диктирају понуда и тражња. Сокобања, према речима Горана Дудића број оваца од 4 до 5000 одржава неколико година уназад, а време ће показати да ли ће број расти или опадати.