JKP „NAPREDAK“ – REKLAMACIJE POTROŠAČA

U toku zimskih meseci JKP „Napredak“ umesto očitavanje vodomera, vrši kalkusanje prosečne potrošnje. Ukoliko gradjani smatraju da su na novim računima nakon očitavanja prekoračili granicu prekomerne potrošnje i da im je naplaćeno više nego što su potrošili mogu da podnesu prigovor.

Reklamacije se mogu uputiti preduzeću u prostorijama Uslužnog centra na šalteru informacija i reklamacija, putem pošte, telefonskim putem, kao i na elektronsku adresu reklamacije@jkpnapredak.rs. Uz popunjen obrazac reklamacije prilaže se i popunjen obrazac obaveštenja o obradi podataka o ličnosti i očitana lična karta. Komisija prigovore rešava u zakonom predviđenom roku.

Iz javnog komunalnog preduzeća „Napredak“ poručuju da će svaki prigovor koji je osnovan biti i uvažen. Korisnici sve informacije koje su im potrebne mogu dobiti i putem besplatne telefonske linije Javnog komunalnog preduzeća „Napredak“.