ДРВОРЕД КРАСИ УЛАЗ У СОКОБАЊУ

У склопу надлежности ЈП “Зеленило” је и одржавање и неговање новозасађеног дрвореда на улазу у Сокобању. Током зиме је уклоњено старо дрвеће, а извршено је и орезивање дрвореда у граду поред главне саобраћајнице, изјавио је за Дневник радио Сокобање директор “Зеленила” Бојан Тодосијевић. Предстојећи радови на уређивању коловоза и тротоара главне улазне саобраћајнице још више ће допринети лепоти и изржајности новог дрвореда. Ипак, време је главни фактор, истакао је Тодосијевић.